Sto motywów Archive

Są takie działania, które każdy podejmuje dla siebie. Aby rozwinąć się, albo utrzymać kondycję. Podobnie jest z tą serią. Sto utworów, niekoniecznie związanych ze sobą, na z góry założonych tematach, ma na celu poprawienie kreatywności i wyćwiczenie stylu pisania. Nie oszukujmy się. Większość z tych tekstów będą to szkice o niskiej jakości tworzone na kolanie. Ale gdy skończę, będę sto tekstów dalej.

Korzystam z listy dostępnej tutaj oraz z własnoręcznie napisanego narzędzia 100 Theme Chooser - challenge.lambdadelta.pl.

Nie­tre­no­wa­na sztu­ka pi­sa­nia w oczy­stym ję­zy­ku za­mie­ra

1. Introduction

I z prze­ra­że­niem widzę ten efekt ję­zy­ko­we­go uwstecz­nia­nia się na sobie, jed­no­st­ce, która stara się pre­ten­do­wać do miana czło­wie­ka w miarę in­te­li­gent­ne­go. Tre­ning pi­sa­nia w in­te­re­su­ją­cy spo­sób na okre­ślo­ne te­ma­ty za­koń­czył się wraz z li­ceum, a od tego mo­men­tu wszyst­kie dłuż­sze tek­sty po­wsta­wa­ły w ...Read More

(work in progress)

Od ponad piętnastu minut
Nie świętowałem niczego
Ni zwycięstwa, ni strat,
Ni braci, ni swad,
Gdzie ma gratyfikacja?

Zaspokojenie i «sex»
Odświeżacze do paminy
Smutek 27 koma 2
Asystentka mówi ma
“Hej czy wszystko ok?”

Personalizowana zemsta na świadomym czynie
Umila i uprzyjemnia moje chwile
W uścisku nocy blaskiem wabią me gaświątynie
Odliczanie się zaczęło
Manufakturowana
Odyseja…

Dziesięć siedem trzy jeden
Wypiek na mojej twarzy
Addytywna muzyka gdy
Pulsacja przenika
To co zostało z duszy

Zsynchronizowane ruchy
Centrum kontroli atmosfery
Przecież pierwszy raz to widzę
Może nawet się zachwycę
Pomnikiem tego doznania

Objawienia ludzkie w krainie pełnej bogów
– nieskończonej stabilności gospodarczej –
Ot sekunda, znane imię, i kolejne znowu
A kryształ stabilności drga
Zbyt wielki by obrócić się w proch
Zbyt odległy, bym mógł go dotknąć
Taki jest ten nasz bóg mechaniczny
I na jego cześć, megaświątynia
Miejsce jego żeru – ciało migdałowate
Złóż w ofierze należny mu czas
Myśl i słowo
Udostępnij

Niemożebna chęć
Mechanicznych zachęt
Wciska się pod skórę
Wszystko idzie w parę

A że w naturze istnieją cykle
Para zmienia się w chmurę
Chmura w deszcz
Spływa kropla za kroplą
Po ścianach megaświątyni 1
Krople o różnych nominałach…

W kraju księżniczek

5. Rot

W kraju księżniczek 1 przewrót się dziejepłoną budowle, marzenia, nadziejea łańcuch ten czarny zapoczątkowało,gdy bycie księżniczką, to było za mało. Kraj to był niejako utopią budowanygdzie młode dziewczyny, kuszone ideamimigrowały i górski ląd zasiedlałyi w imię równości księżniczkami mianowały Piękna idea – skomentowała politologpolitowawszy ...Read More

Opowiadania

Kobieta i wilk

14. Smile

— Zawsze wiedz, na co się zgadzasz, zanim się na to zgodzisz! — krzyknęła stara już kobieta do swojego wnuka. — Ale babciu, przecież widzisz, że żadna krzywda mi się nie stała, jestem cały i zdrowy… — chłopiec próbował się bronić, ale stara kobieta mu ...Read More

Mitologie meta-pamięci wobec pandemii koronawirusa: wybrane aspekty

98. Puzzle

Spośród procesów poznawczych, które wpływają na to, jak poznawczo obcujemy ze światem, meta-pamięć, czy też pamięć sokratejska, odpowiada za kształtowanie niezwykle ważnego obrazu – tego, jak ufamy sobie i swoim zdolnościom poznawczym w obliczu nowych, często niepasujących do naszego światopoglądu, informacji. Jako że proces ten ...Read More