Społeczeństwo spektaklu

Znak, że czasy się zmieniają. Kiedy piosenka rockowa zapożycza garściami z francuskich postmodernistów. Kiedyś wydałoby mi się to nie do pomyślenia.

The spectacle1 is not a cluster of images
Rather it’s a social relation
Mediated2 by all thosе images
Images are all thеre is
The quality of life is being impoverished
Embrace the loss of knowledge
And critical thinking

The Ocean Collective – Preboreal (tekst)

Wcześniej kojarzyło mi się to z Susan Sontag i książką Widok cudzego cierpienia, gdzie omawia wpływ fotografii wojennej na zmiany w postrzeganiu wojny, pewne zdystansowanie i wyalienowanie.

A dalej można się powgłębiać w:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Spectacle_(critical_theory)
  2. Mediation jest tłumaczone jako zapośredniczenie po polsku. Piękne słowo

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *